STUBOVI


Stubovi su izrađeni od kvadratnih cevi 50x50x1,6 mm ili 60x60x2 mm u sledećim varijantama: sa anker pločom (tip ASA) i potapajući stubovi (tip ASB).


Stub ASA


Stubovi tipa ASA rade se od cijevi 50x50x1,6 mm, sa anker pločom 100x100x5 mm u dužinama L= 850, 1050, 1250 i 1550 mm ili od cijevi 60x60x2 mm sa anker pločom 120x120x5 mm u dužinama L = 1750 i 2050 mm.


Stub ASB


Stubovi tipa ASB rade se od cijevi 50x50x1,6 mm u dužinama L= 1300 do 2000 mm, ili od cijevi 60x60x2 mm u dužinama L = 2200 i 2500 mm.