MONTAŽA


MONTAŽA OGRADE SA POTAPAJUĆIM STUBOVIMA


 • Pri iskopu rupa za stubove i njuhovom postavljanju pre zalivanja betonom voditi računa da osno rastojanje stubova mora biti tačno 202 cm ili 252 cm zavisno od dužine panelne mreže.

 • Dimenzije rupa za stubove su 50cm x 50cm, a dubina je 50cm.

 • U pravcu ograde osno rastojanje dva poslednja stuba može biti i manje od navedenog, u tom slučaju se skraćuje dužina poslednje panelne mreže.

 • Pričvršćivanje panela za stubove vrši se pomoću PVC spojnica sa samourezujućim vijcima. • MONTAŽA OGRADE SA STUBOVIMA KOJI SE ANKERIŠU NA PRETHODNO URAĐENI BETONSKI PARAPET


  Minimalna širina betonskog parapeta je 150mm.

  Montaža stubova sa anker pločama:

  Montaža prvog stuba:

 • postavljanje prvog stuba, nivelisanje i ankerisanje fišer šrafovima (zavrtnjima) za betonski parapet.

 • Montaža sledećeg stuba:

 • sledeći stub pozicionirati na parapetu tako da se pomoću spojnice učvrste kraj prvog i početak drugog panela.

 • Postupak se ponavlja duž linije ograde, do kraja.

  Montaža prvog panela na stub:

  Pri montaži prvog panela treba proveriti vertikalni i horizontalni položaj panela.
  Horizontalni položaj panela obezbeđuje se učvršćivanjem panela za stub pomoću spojnice sa samourezujućim šrafom (zavrtnjem).