KONTAKTAdresa: Adresa: Čelopek 252, 75400 Zvornik

JIB: 4400239090004

Telefoni: (+387) 056 261 077 , (+387) 056 260 525

Fax: (+387) 056 260 530

Email: graditezozi@teol.net
Za pitanje popunite kontakt formu. Odgovorićemo Vam u najkraćem roku.